Holsby skola

Holsby skola är en F‑6 skola med förskoleklass, skola och fritids. Här är vi ungefär 200 elever, varav många kommer med skolskjuts från kringliggande byar och gårdar.

Holsby skola

Holsby skola

Vår skola ligger på en höjd med naturen tätt inpå. Mitt på området har vi en egen skogsdunge där vi gärna leker. Dessutom har vi bra plats för att spela fotboll, landbandy, basket med mera. 

På baksidan av skolan finns Kullen, en utmärkt plats på vintern för att åka pulka. På skolgården finns Miniborgen, lekplatsområdet, och en rutschkana som vi döpt till Balder. Vi har också ett eget litet område uppe i skogen, Skolskogen. Där gör vi utflykter, bygger kojor, grillar korv och annat spännande.

Varje år har Holsby skola sommarskola under en vecka. Aktiviteterna kan vara exempelvis Wild kids, film och hembygden. Kurserna varvas med olika fysiska aktiviteter. Sommarskolan pågår måndag till fredag under en vecka.

Maten på skolan

Fritidshem

Holsby skolas fritidshem har två avdelningar, Tranan och Havsörnen. Vi öppnar och stänger gemensamt. På avdelningen Tranan går de lite yngre eleverna och de äldre går på Havsörnen.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek och bokbuss

Vi har ett skolbibliotek med både fack- och skönlitteratur.

Förskoleklass upp till årskurs tre går även och lånar böcker på bokbussen när den kommer till oss. På bibliotekets sida kan du se vilka datum bokbussen kommer till oss. Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Liselotte Östlund
Telefon: 072-141 49 01
kerstin-liselotte.ostlund@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Beatriz Borg
Telefon 0383‑975 35 , 070-287 78 93
beatriz.borg@vetlanda.se

Specialpedagog Helene Nyman
Mobil: 070-621 48 59
helene.nyman@vetlanda.se

Specialpedagog Ann-Christin Karlsson
Mobil: 076-847 93 04
ann-christin.karlsson@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo. Du kan även anmäla frånvaro på telefon, eller direkt till klasslärare.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.