Hjälp och stöd i hemmet

Kommunen erbjuder många typer av hjälp och stöd för dig som äldre. De flesta av dem behöver du ansöka om hos myndighets­kontoret.

Så ansöker du

Om du behöver hjälp och stöd i din vardag har du rätt att få insatser från kommunen.

Vänd dig till biståndshandläggarna via Myndighetskontoret om du vill ha hjälp med din ansökan.

Vad händer när du ansökt?

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en bistånds­handläggare. Handläggaren utreder vilka behov du har och fattar beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Avlösning för anhöriga

Som anhörig kan du få avlastning genom avlösning i hemmet. Avlösning är biståndsbedömt och handläggs av biståndshandläggarna som du når via Myndighets­kontoret.

Läs även vår servicedeklaration för anhörigstöd för dig och dina närstående.

Bostadsanpassning

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst.

Du ansöker, beställer och får information om hur färdtjänst fungerar hos Länstrafiken. Länk till annan webbplats.

Hemtjänst

Hemsjukvård - när du inte kan ta dig till en vårdcentral

Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har en funktions­nedsättning finns det olika hjälpmedel som kan hjälpa till att bevara, kompensera och förbättra din förmåga.

En arbetsterapeut eller sjukgymnast ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som till exempel rullstol och rollator. I samband med bedömning av hjälpmedels­­behovet kan du även få hjälp med träning och behandling i hemmet.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Har du lånat ett hjälpmedel som du inte längre behöver ska det alltid återlämnas. Ta kontakt med din arbetsterapeut eller sjukgymnast för att lämna tillbaka ditt hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster når du via kontaktcenter.

Korttidsboende

Måltider

När du skrivs ut från sjukhuset

Behöver du vård, omsorg eller annan hjälp när du kommer hem från sjukhuset? Då kan du få hjälp av ett hemtagningsteam. Men innan du skrivs ut från sjukhuset kallas du och personal från Vetlanda kommun, vårdcentralen och sjukhuset till en samordnad vårdplanering.

Vid en vårdplanering går vi tillsammans igenom vad du behöver för stöd och hjälp efter din sjukhusvistelse för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. För att en vårdplanering ska vara möjligt krävs ditt samtycke.

Trygghetslarm

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

För vissa insatser enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften räknas ut så tar vi hänsyn till att du ska ha pengar kvar för att täcka dina normala levnadskostnader. Läs mer under taxor och avgifter.