Kvillsfors förskola

Kvillsfors förskola ligger i anslutning till Kvillsfors skola, med närhet till skog och sporthall. Förskolan har tre avdelningar.

Kvillsfors förskola

Kvillsfors förskola

På Kvillsfors förskola vill vi ge barnen mer sammanhängande tid för lek och lärande. Vi har utformat pedagogiska lekmiljöer både inne och ute. För att bra lek ska kunna uppstå behövs små avgränsade rum där några barn kan gå undan och leka ostört.

Vi har under några år tillsammans med föräldrar och barn utvecklat vår utemiljö där vi bland annat har byggt en pergola, planterat en piltunnel och gjort en grillplats. Vi har också anlagt en upplevelseträdgård med planteringslådor och en fjärilsrabatt samt ett tak som sol- och regnskydd. Där kan vi sitta och äta eller pyssla.

Maten på förskolan

Kvillsfors förskola har ett tillagningskök tillsammans med Kvillsfors skola. Där lagar vi all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf). Pdf, 348.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.