Våld i nära relationer

Vetlanda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig som har utsatts för våld i en nära relation och vill förändra din situation. Vi kan också hjälpa dig som utsätter andra för våld eller har svårt att hantera ilska och aggressioner.

Har du blivit utsatt för våld, kontroll, kränkningar och begränsningar? Kontakta social­förvaltningen via kontaktcenter. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

I akuta fall, ring 112.

Hjälp för dig som blivit utsatt för våld

Socialförvaltningen erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp till dig som vill förändra din situation.

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • information och råd.
  • hjälp att ordna tillfälligt skyddat boende.
  • en kontaktperson som kan ge stödjande samtal.
  • ekonomisk hjälp.
  • kontakt med andra myndigheter och aktörer, till exempel polis, sjukvård, skattemyndigheten.
  • rådgivning om rättsliga processer.

Hjälp för dig som använder våld i en relation

Vetlanda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig som använder våld, kontroll, kränkningar eller begränsningar i en relation.

Kontaktuppgifter för hjälp