Servicedeklaration för verksamhetslokaler

I Vetlanda kommun är målsättningen att du som användare av verksamhetslokaler ska uppleva lokalerna trygga och anpassade till avsett ändamål.

Vi lovar

  • Lokalerna håller lägsta inomhustemperatur på

- förskolor 21 grader
- äldreboenden 22 grader
- skolor 20 grader
- kontor 20 grader
- samlingslokaler 19 grader
- gymnastiksalar, idrottshallar 18 grader

  • Lokaler håller projekterade värden för ventilation.
  • Utföra fastighetsbesiktning årligen för att uppdatera underhållsplanen
  • Åtgärda fel i fastigheterna som innebär fara inom en arbetsdag efter anmälan
  • Tillsammans med företrädare för verksamheterna göra årliga fastighetssyner och göra överenskommelse om vad som ska göras under året
  • Arbeta förebyggande med verksamhetsbrukarna mot vandalisering och skadegörelse
  • Klotter avlägsnas inom 2 veckor
  • Sköta yttre ytor enligt upprättade skötselplaner

Ditt (verksamhetens) ansvar

Akuta fel och brister anmäls till Tekniska kontorets expedition under kontorstid på telefon. Övrig tid till SOS-centralen på telefon 0383-106 18.