PCB i byggnader

Har du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956-1973? Som fastighets­ägare ansvarar du i så fall för att ta reda på om det finns PCB i byggnaden. Detta gäller däremot inte för en- och tvåbostadshus, som är undantagna från kraven.

Vad är PCB?

PCB är en konstgjord kemisk förening som är svårnedbrytbar och stabil, har skadliga effekter på både djur och människor och påverkar vårt centrala nervsystem. Under 60-talet användes PCB som mjukgörare i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer och golvmassor.

Du kan behöva sanera

Om PCB-haltigt material finns i huset ska du som är fastighetsägare kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vid höga halter, över 500 miligram per kilogram, ska sanering utföras. Vid lägre halter, 50-500 miligram per kilogram, ska sanering ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. PCB-haltiga fogmassor och byggvaror är farligt avfall och ska hanteras enligt de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Senast tre veckor innan du börjar sanera, ska du anmäla PCB-saneringen till miljö- och byggförvaltningen Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster..

När du har sanerat klart ska du redovisa resultatet på den här blanketten Länk till annan webbplats..

Läs mera

Du hittar mer information om PCB på miljökonsultgruppen i Stockholms hemsida Länk till annan webbplats..