Ekonomi och budget

Vetlanda kommuns verksamhet finansieras av tre delar – kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter. I Vetlanda är den kommunala skattesatsen 22,01 procent.

Inklusive skatt till Region Jönköpings län (tidigare landstinget) på 11,76 procent blir skatten 33,77 procent. Till detta kommer kyrkoskatten, vilken består av en begravningsavgift på 0,25 procent och en kyrkoavgift om man är medlem i Svenska Kyrkan.

Faktura

Vetlanda kommun har bankgiro 289-7551 och plusgiro 25200-7.

E-faktura

E-faktura innebär att fakturan skickas till din internetbank där du kan titta och godkänna den för betalning. Betalningen blir smidig eftersom OCR-nummer, betalningsmottagare, belopp och betalningsdag redan är ifyllt.

Anmäl via din internetbank om du i fortsättningen vill ha e-faktura. Om fakturan från kommunen är ställd till någon annan i hushållet, fyller du förutom i dina uppgifter också i den personens uppgifter vid anmälan.

Autogiro

Autogiro är ett enkelt och bekvämt sätt att betala fakturor och kostar inget extra. Fakturan skickas till dig som vanligt så du vet hur mycket du ska betala och när. På förfallodagen dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto.

Betala dina fakturor som vanligt tills du får besked om att autogiro fungerar.

Mål och budget

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om det kommande årets plan för mål och budget. Då bestämmer politikerna hur de ska fördela pengarna och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera för att ge Vetlandaborna så bra service som möjligt. Nämnderna följer upp planen för mål och budget två gånger om året. Vid valår fastställs budgeten ytterligare en gång i november.

Årsredovisning och bokslut