Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och annan sysselsättning för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte har ett vanligt arbete.

Daglig verksamhet och sysselsättning ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Verksamheten utformas utifrån dina behov och ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Du som deltar i daglig verksamhet ska vara i yrkesverksam ålder.

Så ansöker du

Du ansöker om stöd, antingen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL):

Är det svårt att veta vilken ansökan du ska välja? Vänd dig till bistånds­handläggarna via kontaktcenter, så får du hjälp med din ansökan.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

Du kan söka stöd enligt LSS om du har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
  • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Vem kan söka stöd enligt socialtjänstlagen?

Du som har en funktionsnedsättning men inte kan söka stöd enligt LSS, kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.