Servicedeklaration om daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning är insatser för dig som har en funktionsnedsättning och som inte förvärvsarbetar. Den dagliga verksamheten och sysselsättningen ska vara rolig och meningsfull och erbjuda gemenskap med andra. Innehållet i verksamheten ska så långt som möjligt utgå från dina behov, intressen, önskemål och förutsättningar.

Våra verksamheter har olika grad av arbetsinriktning, allt från praktik ute på arbetsplatser hos företag till verksamheter med fokus på social samvaro eller habilitering.

Ansökan om daglig verksamhet och sysselsättning gör du hos vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder dina behov och gör en individuell prövning innan de fattar sitt beslut.

Vi lovar att

  • Din biståndshandläggare kontaktar dig inom 14 dagar efter det att du ansökt om daglig verksamhet/sysselsättning.
  • Inom två veckor efter beviljad insats, blir du kontaktad av personal inom daglig verksamhet/sysselsättningen.
  • Du får en kontaktman så snart insatsen påbörjas.
  • Du får en individuellt anpassad sysselsättning med ett innehåll som är grundat på dina behov och förutsättningar.
  • Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som beskriver sysselsättningen utifrån dina behov och önskemål.
  • Genomförandeplanen följs upp vid behov eller minst en gång per år.

Ditt ansvar

Du har ett ansvar att själv ta dig till din sysselsättning. Du har också ett ansvar att följa överenskommet schema samt att meddela sjukfrånvaro och ledighet.

Vid frågor

Vänd dig till förvaltningens biståndshandläggare om du har allmänna frågor om sysselsättning. Har du blivit beviljad sysselsättning vänder du dig till din kontaktperson.