Kommunarkiv i Vetlanda

I Vetlandas kommunarkiv kan du ta del av originalhandlingar, kartor, ritningar och foton. Du kan också beställa skolbetyg och skolhälsovårdsjournaler. Kommunens arkiv finns i Vetlanda stadshus.

Beställ kopia av skolbetyg

Vilka betyg finns?

I kommunarkivet finns slutbetyg från grundskolan, avgångsbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasiet samt samlade betygsdokument och slutbetyg från Komvux. Betyg förvaras på respektive skola i 2–4 år efter avgångsdatum innan de skickas till arkivet. 

Betyg från Vetlanda vårdgymnasium mellan åren 1972-1998, finns arkiverat i arkivet hos Region Jönköpings läns kansli. Beställ kopior via telefon 010- 241 00 00 eller via mail kontaktcenter@rjl.se.

Om du precis avslutat en kurs på komvux på Vetlanda Lärcentrum beställer du dina betyg via deras e-tjänst "Skolbetyg från komvux, Vetlanda Lärcentrum".

E-tjänst - Skolbetyg från komvux, Vetlanda Lärcentrum

Hur länge sparas betygen i kommunarkivet i Vetlanda?

Betygen sparas för alltid.

Beställ kopior

Använd vår e-tjänst för att beställa en kopia av ditt skolbetyg.

E-tjänst - Skolbetyg från grundskola och gymnasium

Beställ kopia av skolhälsovårdsjournal

Observera att alla journaler inte finns i arkivet eftersom det över tid funnits olika direktiv för gallring.

Vilka journaler finns?

  • Fram till 1985-talet gallrades alla journaler 10 år efter sista anteckningen.
  • Efter 1985-talet arkiverades journaler på personer födda dag 5, 15 och 25. Övriga gallrades.
  • Har du som elev flyttat under skoltiden kan journalen har överlämnats till den nya skolan.
  • Barnavårdscentralens journaler med bland annat uppgifter om vaccinationer före skolåldern finns hos Region Jönköpings län.

Beställ kopior

Använd vår e-tjänst för att beställa en kopia på din skolhälsovårdsjournal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att det kan ta upp till en vecka innan du får kopiorna.

Överstiger kostnaden för kopior och rekommenderat brev 100 kronor skickas en faktura med kopiorna.

Besök kommunarkivet

Är du intresserad av att få information om en avlägsen släkting? Vill du se vilka beslut som har tagits i dina hemtrakter under 1800‑talet? Är du kanske bara nyfiken och vill veta mer om Vetlanda kommuns historia? Då är du varmt välkommen att besöka kommunarkivet i Vetlanda.

Som besökare har du tillgång till de allmänna handlingarna och det finns fem forskarplatser att sitta vid. 

Boka ditt besök på telefon via kontaktcenter.