Kommunarkiv i Vetlanda

I Vetlandas kommunarkiv kan du ta del av originalhandlingar, kartor, ritningar och foton. Du kan också beställa skolbetyg och skolhälsovårdsjournaler. Kommunens arkiv finns i Vetlanda stadshus.

Beställ kopia av skolbetyg

Vilka betyg finns?

I kommunarkivet finns slutbetyg från grundskolan, avgångsbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasiet samt samlade betygsdokument och slutbetyg från Komvux. Betyg förvaras på respektive skola i 2–4 år efter avgångsdatum innan de skickas till arkivet. Betygen sparas för alltid.

Betyg från Vetlanda vårdgymnasium mellan åren 1972-1998, finns arkiverat i arkivet hos Region Jönköpings läns kansli. Beställ kopior via telefon 010-241 00 00 eller via e-post kontaktcenter@rjl.se.

Beställ betyg eller kopia på betyg

Använd vår e-tjänst för att beställa en kopia av ditt skolbetyg eller ditt originalbetyg om du precis avslutat en kurs på komvux på Vetlanda Lärcentrum.

E-tjänst - Beställ skolbetyg Länk till annan webbplats.

Beställ kopia av skolhälsovårdsjournal

Observera att alla journaler inte finns i arkivet eftersom det över tid funnits olika direktiv för gallring.

Vilka journaler finns?

  • Fram till 1985-talet gallrades alla journaler 10 år efter sista anteckningen.
  • Efter 1985-talet arkiverades journaler på personer födda dag 5, 15 och 25. Övriga gallrades.
  • Har du som elev flyttat under skoltiden kan journalen har överlämnats till den nya skolan.
  • Barnavårdscentralens journaler med bland annat uppgifter om vaccinationer före skolåldern finns hos Region Jönköpings län Länk till annan webbplats..

Beställ kopior

Använd vår e-tjänst för att beställa en kopia på din skol­hälsovårds­journal. Observera att det kan ta upp till en vecka innan du får kopiorna.

Överstiger kostnaden för kopior och rekommenderat brev 100 kronor skickas en faktura med kopiorna.

E-tjänst – Beställ kopia på skolhälsovårdsjournal Länk till annan webbplats.

Besök kommunarkivet

Är du intresserad av att få information om en avlägsen släkting? Vill du se vilka beslut som har tagits i dina hemtrakter under 1800‑talet? Är du kanske bara nyfiken och vill veta mer om Vetlanda kommuns historia? Då är du varmt välkommen att besöka kommunarkivet i Vetlanda.

Som besökare har du tillgång till de allmänna handlingarna och det finns fem forskarplatser att sitta vid. 

Boka ditt besök på telefon via kontaktcenter.