Servicemeddelanden

 • Ängar och gräsytor för foder och bete
  Många kämpar med att få fram foder till sina djur. Det har varit torrt och varmt en längre tid. Kommunen har flera gräsytor runt om i kommunen och vill gärna hjälpa till.
 • Inför skolstart hösten 2022
  Grundskolorna i Vetlanda kommun börjar torsdagen
  den 18 augusti. Elever på Njudungsgymnasiet börjar olika dagar.
 • Bevattningsförbud gäller tills vidare
  Förbudet gäller bevattning med slang eller spridare, biltvätt med slang och påfyllning av pooler eller annan liknande vatten­användning. Dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien.
 • Sinar vattnet i din egna brunn?
  Om du har egen brunn och inte kommunalt dricksvatten ansvarar du själv för att du har tillgång till vatten.
 • Akut vattenbrist i Emån
  Emåns flöden är mycket låga. Baserat på de uppgifter som länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar inhämtat från Emåförbundet bedöms läget vara så allvarligt att det inte finns något utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd.
 • Streck på infartsskylten på riksväg 127 (Sävsjö-hållet)
  Infartsskylten på riksväg 127 (från Sävsjö) har ett svart streck i kanten. Leverantören åtgärdar problemet inom kort. De inväntar material för att kunna lösa problemet.
 • Skade­görelse vid Hårda­sjöns badplats
  På grund av upprepad skadegörelse blir Hårdasjöns badplats i Landsbro utan toalett och räddningsstege under årets badsäsong.
 • Nya planeringszoner för att kunna hantera kärnteknisk olycka
  Från och med 1 juli i år kommer delar av Jönköpings län att ingå i nya planeringszoner. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.