Servicemeddelanden

  • Byte av belysning i Vetlanda centrum
    Just nu byter Vetlanda kommun och Njudung Energi ut gatubelysningen i centrumkärnan. Vi räknar med att vara klara med arbetet under våren 2024.
  • Mät radonhalten i din bostad
    Nu är det säsong för att mäta radonhalten i din bostad. Köp mätdosor på vårat kontaktcenter (vi har ett mindre lager och dessa säljer vi mot faktura) eller beställ via Radonova, följ länken till vår sida om boendemiljö för reducerat pris. Mätningen ska pågå minst två månader, gärna längre. Den ska göras under eldningssäsongen, det vill säga mellan 1 oktober och 30 april.Vill du läsa mer om vad radon är och hur du mäter kan du göra det på vår sida om Boendemiljö.
  • Bilbron på Ågatan i Landsbro är avstängd
    I samband med en besiktning av bron har tekniska kontoret upptäckt brister i konstruktionen. Bron är avstängd tills vidare.