Stens väg, servicebostad

Till servicebostaden på Stens väg hör åtta enskilda lägenheter som är utspridda i bostadsområdet. Målgruppen för boendet är främst personer med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar. 

Vi arbetar efter en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den boende i samband med att den flyttar in. Denna genomförandeplan ändras allt eftersom målen uppfylls. Målet är att de boende ska bli så självständiga som möjligt.

Tillsammans med den boende skapar vi ett tryggt boende och en fungerande vardag utifrån de egna behoven och önskemålen. Personalgruppen består av fyra personer som utgår från en baslägenhet i samma område, dit även de som tillhör boendet kan komma för gemenskap. Tillgång till personal finns dag- och kvällstid samt via telefon dygnet runt.

Vår värdegrund

Vi arbetar efter vår värdegrund; respekt, trygghet och delaktighet.