Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrätts­föreningar räknas som verksamheter.

I god tid innan du installerar ett köldmedie­system som innehåller 14 ton koldioxid­ekvivalenter eller mer ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Samma krav gäller vid konvertering av en befintlig utrustning, det vill säga byte till ett nytt köld­medium.

Kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar ska utföras av certifierade kylföretag och kylservicepersonal.

Läckagekontroll

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen.

Tabell för mängd köldmedier och intervall för läckagesökning

Mängd köldmedier

Intervall läckagesökning

5 ton CO2e

12 månader

50 ton CO2e

6 månader

500 ton CO2e

3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarnings­system förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2e är helt undantagna krav på läckagekontroll.

Rapportera resultat varje år

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer under året, ska sammanställas och skickas in till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars efterkommande år.

Observera att även aggregat under tre kilo, som motsvarar fem ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras och rapporteras in.