Informa­tion till för­troende­valda

Här hittar du som är förtroendevald i Vetlanda kommun information som ger dig förutsättningar att genomföra ditt uppdrag på bästa sätt.

Tips: Sätt ett bokmärke på denna sidan i din webbläsare så har du alltid informationen nära till hands.

Inpassering och lokaler

För dig som ofta spenderar tid i stadshuset på olika sammanträden finns möjlighet att kvittera ut en passertagg. Ta kontakt med din gruppledare som i sin tur beställer en tagg via kontaktcenter. När taggen är klar får du ett mejl och kan hämta ut den i kontaktcenter.

Du som förtroendevald har möjlighet att boka sammanträdeslokal i stadshuset och Merkurius utan avgift. Bokning av dessa lokaler görs via Outlook.

Kontakt- och personuppgifter

Som ny förtroendevald behöver du lämna vissa personuppgifter till kommunen. Personuppgifterna behövs för att du ska kunna få arvode, en kommunal e-postadress samt för att kommunkansliet ska kunna nå dig innan du fått din nya e-postadress.

Uppgifterna du behöver lämna är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Postadress
  • Mobilnummer
  • Partibeteckning

Personuppgifterna lämnas så fort som möjligt via e-tjänsten Förtroendevalda Länk till annan webbplats..

Så hanterar Vetlanda kommun dina personuppgifter.

Arvoden och ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, arvode för sammanträden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

Arvode

Arvode beräknas utifrån Vetlanda kommuns arvodesreglemente där förtroendeman är berättigad till ersättning enligt följande:

  1. Halvdagsarvode för sammanträdestid upp till 4 timmar med 750 kronor.
  2. 3/4-dagarvode för sammanträdestid mer än 4 timmar upp till 6 timmar med 1000 kronor.
  3. Heldagsarvode för sammanträdestid över 6 timmar med 1 200 kronor.

Sammanträdesarvode till ersättare som inte tjänstgör utgår med 75 procent av arvodet för ledamöter. Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott får helt sammanträdesarvode. Mötestiden redovisas på en samlingsblankett och lämnas in till mötesordförande eller nämndsekreterare.

Förlorad arbetsförtjänst

Du får ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensions- och semesterförmåner för den tid som du förlorat din arbetsinkomst för att delta i sammanträde. Förlorad arbetsinkomst gäller enbart möten med nämnd och inte förmöten med det egna partiet.

Förlorad arbetsinkomst är enligt Vetlandas arvodesreglemente pensionsgrundande. Vi följer kollektivavtalet och kommunen kompenserar för pensionsförlusten genom att betala in för pensionen på arvodet.

Förtroendevald redovisar intyget på förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån via e-tjänsten Förtroendevalda Länk till annan webbplats.. Det redovisas i januari varje år samt vid förändrad inkomst. Egenföretagare har också rätt till denna ersättning, men behöver styrka inkomstförlusten genom intyg från revisor. Vid beräkning av timbeloppet antas att varje månad består av 165 timmars heltidsarbete.

Kommunanställda får själva ansöka om ett intyg om förlorad arbetsinkomst Länk till annan webbplats. hos lönekontoret. Det sker inga maskinella uppdateringar vid ändring av lön och ansvaret ligger hos anställd att se till att rätt timbelopp är redovisad. Både ledamot och ersättare kan yrka på utbetalning via samlingsblanketten.

Kilometer­ersättning

Du får ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdes­platsen enligt gällande resepolicy Pdf, 125 kB. och bilersättnings­bestämmelser där avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdesstället överstiger tre kilometer. Du får ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i BIA Bilersättningsavtalet Länk till annan webbplats.. Bestämmelserna för kommunens arbetstagare om användande av egen bil i tjänsten tillämpas även för förtroendevalda vad avser körlängdsersättning. Reseavståndet redovisas som kilometer (inte mil) på samlingsblanketten.

Löneutbetalning, lönespecifikation och bankkonto

Om du är nyanställd eller har bytt bank ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats. så att lönen kan sättas in på ditt konto. Du som inte har e-legitimation kan besöka Swedbanks kontor.

Som förtroendevald i Vetlanda kommun ser du din lönespecifikation digitalt i Lön- och HR Portal. Är du uppdragstagare åt kommunen får du din lönespecifikation hemsänd på papper.

Källor och vidare läsning