Högt och lågt i 2023 års medborgar­undersökning

SCB har presenterat resultatet av kommunernas medborgar­undersökning för 2023. För Vetlanda kommun innebär det flera fina omdömen, men också en del att jobba vidare med.

Människor rör sig längs Storgatan i Vetlanda.

Varje år erbjuder SCB en medborgarundersökning åt Sveriges kommuner. Senast Vetlanda kommun lät sig undersökas var 2021 och 2023 var det dags igen.

– Syftet med den här undersökningen är att se hur invånarna ser på kommunen de bor och lever i. På så vis kan vi få reda på vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på, säger Henrik Ahlgren som är utvecklingsstrateg på Vetlanda kommun.

Henrik berättar att det rör sig om en så kallad attitydsundersökning, vilket betyder att medborgarna ska svara på hur de uppfattar olika saker i kommunen, men de behöver inte själva aktivt ha utnyttjat tjänsten eller servicen som frågan handlar om.

– Resultatet ger en indikation på vad medborgarna tycker och för vår del så kan vi se att Vetlanda ligger i linje med rikets totala medelvärde med 68 procents nöjdhet totalt sett. Det visar också hur vi står oss gentemot andra, jämförbara kommuner, berättar Henrik.

Sticker ut både uppåt och nedåt

Frågorna i undersökningen är indelade i 14 olika samhällsområden, som till exempel skola och omsorg, samhällsservice, resor och kommunikationer, bemötande, information och inflytande i kommunen.

– Det som sticker ut allra mest positivt för Vetlandas del är skötsel av gator och vägar. Av de 162 kommuner som deltog är vi faktiskt bäst i Sverige. Och när det gäller bemötande vid kontakt med kommunens tjänstepersoner så är vi näst bäst, säger Henrik Ahlgren.

Han berättar vidare att samtliga tio frågor som handlar om underhåll av den offentliga miljön visar ett bättre resultat än för hela riket. Dessutom visar sju av frågorna ett bättre resultat än vid den senaste undersökningen.

– Undersökningen visar också att 87 procent tycker att kommunen sköter sin verksamhet på ett bra sätt och att 93 procent tycker att Vetlanda är en bra plats att bo på.

Mindre smickrande siffror visar sig dock när frågorna gäller saker som kulturutbud och kollektivtrafik. Kommunens medborgare är heller inte nöjda med att behöva åka långt för att återvinna avfall.

– När det gäller kulturaktiviteter som konserter och konstutställningar så är det en 41-procentig nöjdhet bland våra invånare, att jämföra med likvärdiga kommuner som har ett snitt på 52 procent och hela riket som har 66. Men då ska vi ändå säga att vårt resultat är bättre än vid den tidigare undersökningen när samma fråga bara visade 30 procent.

En trend för hela landet är att vissa frågor som berör inflytande, information och den politiska beslutsprocessen får låga omdömen.

– Medborgarna anser inte att politiken är lyhörd mot invånarna och känner att de saknar inflytande i den politiska beslutsprocessen. Det är samma sak i hela landet, men i Vetlanda är betyget ett par procentenheter högre, konstaterar Henrik.

Deltagande

Vid årets undersökning har 162 kommuner deltagit.

I Vetlanda kommun svarade 435 personer av totalt 1208 tillfrågade, vilket är en svarsfrekvens på 36 procent och samma som i övriga kommuner. De som blivit tillfrågade är slumpvis utvalda personer över 18 år som är folkbokförda i kommunen.

Undersökningarna har gjorts sedan 2005, men inför 2021 gjordes stora delar av undersökningen om och det är därför inte så lätt att göra jämförelser med de äldre undersökningarna.

Ta del av hela resultatet Länk till annan webbplats.