Kulturskolan får 6 miljoner från Werner­stiftelsen

Bidraget är riktat specifikt mot anpassningar för kulturskolans lokaler.

– Stiftelsens bidrag gör att lokalerna kan anpassas fullt ut för kulturskoleundervisning och det har naturligtvis mycket stor betydelse, säger Erik Nordenskjöld, rektor för kulturskolan.

en person spelar trumpet. Framför hen står ett notställ.

I tisdags hade Wernerstiftelsen en pressträff tillsammans med tjänstepersoner gällande kulturskolans lokaler. Wernerstiftelsen har beviljat en ansökan från kulturskolan och gett ett bidrag på 6 miljoner kronor.

Stiftelsen Werner von Seydlitz motiverar beslutet med att en kulturskola som har ändamålsenliga lokaler är till gagn för både elever och lärare samt kulturlivet i stort under en lång tid framöver.

– Utan beslutet och de 19,5 miljoner som politiken enades om hade det aldrig kunnat bli en kulturskola. När man firar det generösa bidraget från Wernerstiftelsen får man inte glömma bort den oerhörda betydelse kommunfullmäktiges beslut har haft i sammanhanget, betonar Erik.

Det är renovering av A-huset på Mogärdeskolan som ska göras och kommunens medel täcker alla stora och genomgripande åtgärder som måste till. Pengarna från Wernerstiftelsen gör att lokalerna kan anpassas för kulturskolans undervisning.

– När det gäller akustik är det många delar som behöver specialanpassas: ventilation, golv, väggar, tak, fönster och dörrar. Det handlar också om anpassningar av golv när det gäller dans. Man kan säga att kommunfullmäktiges beslut lagt grunden och Wernerstiftelsens bidrag fulländat möjligheterna att få en fullt fungerande kulturskola i Vetlanda kommun, säger Erik.

Nu är finansieringen klar. På frågan hur arbetet framåt ser ut förklarar Erik så här:

– Under våren kommer projektet att projekteras och ritningar kommer att tas fram. Under senvåren ska projektet upphandlas och tanken är att vi sedan ska vara i gång med själva renoveringen till hösten. Byggtiden är beräknad till cirka 1,5 år. Alltså blir det inflyttning till senhösten 2025 tidig vår 2026.