Feriepraktik för ungdomar i sommar

Efter lite turer fram och tillbaka är det nu klart att Vetlandas ungdomar erbjuds feriepraktik även i sommar. Information till ungdomarna kommer i början av mars och då öppnar även ansökan.

Hand med trygghetslarm som spelar Kinaschack, två kaffekoppar bredvid spelbrädan.

– Feriepraktik är väldigt viktig både för ungdomarna och för oss som arbetsgivare, så jag är glad att vi har hittat en lösning och kan erbjuda praktik i sommar, säger socialchef Anders Saldner.

Feriepraktik är en möjlighet för ungdomar att få en första inblick i arbetslivet. Målgruppen är ungdomar som slutar grundskolans årskurs nio eller årskurs 1 och 2 på gymnasiet, men även alla årskurser på anpassad gymnasieskola och IM-programmet. Arvodet är 45 kronor per timma för elever i årskurs 9 och 65 kronor per timma för gymnasieelever och det handlar om två veckor med praktik sex timmar per dag.

För att söka feriepraktik behöver du också vara folkbokförd i Vetlanda kommun och ha uppehållstillstånd i Sverige.

Information om feriepraktik Länk till annan webbplats.

Ungdomar över 18 år är välkomna att söka sommarjobb Länk till annan webbplats..

Syftet med feriepraktik

  • Att ungdomar ska få en första arbetslivserfarenhet och prova på arbetslivet under handledning.
  • Att förebygga utanförskap för prioriterade målgrupper.
  • Att fylla en social funktion där ungdomar får meningsfull sysselsättning under del av sommarlovet.
  • Att ungdomar får möjlighet att tjäna egna pengar.
  • Att Vetlanda kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera framtida arbetskraft.