En medarbetardag fylld av glädje

Under torsdagen har Vetlanda kommun haft sin medarbetardag. I två sittningar har massor av kommunanställda samlats i Hydro Arena för att hyllas och inspireras.

Tanken med medarbetardagen är att anställda i Vetlanda kommun ska få det där lilla extra – utöver den arbetsglädje som förhoppningsvis infinner sig till vardags. Temat i år var glädje, som är ett av kommunens värdeord. För att skapa och inspirera i glädjens namn fanns Martin Hallberg Jarflod och Julia Klingberg med på scen för att leda allesammans genom programmet. Dessutom var Karin Adelsköld på plats för att hålla en inspirerande föreläsning om humor och glädje både i jobbet och i privatlivet.

Tanken med medarbetardagen är också att hylla dem som hyllas bör. I vanlig ordning delades fyra priser ut: Årets medarbetare, Årets nytänkare, Årets ledare och Årets gränsöverskridare. Inspirationen till de olika utmärkelserna har hämtats från kommunens fyra värdeord: glädje, mod, respekt och tillsammans.

Grattis till alla vinnare!

Fyra personer håller i varsin bukett blommor och en av dem håller i en statyett.

Årets nytänkare

Vinnare: Frida Sköld, Anna Rydén, Hanna Sundbom och Cecilia Elofsson
Arbetsplats: Funktionshinderomsorgen, vård- och omsorgsförvaltningen
Motivering: Detta gäng har lett ett hälsoprojekt inom funktionshinderomsorgen. De har förenklat, förbättrat & utvecklat projektet till något mycket bättre än originalet. De har fått upp intresset & glädjen för rörelse och vidgat hälsobegreppet, långt bortom viktfocus & broccoli! Gruppen har jobbat hårt med inkludering, delaktighet &förståelse genom att anpassa material så att alla kan förstå & vågat utmanat sig själva & därigenom vuxit som människor.

En kvinna håller i en statyett och en bukett blommor.

Årets ledare

Vinnare: Ulrika Lorentzon
Arbetsplats: Områdeschef, funktion hälso och sjukvård, vård- och omsorgsförvaltningen
Motivering: Ulrika tar alltid bort ordet JAG och ersätter det med ordet VI. Hon lyfter medarbetarnas egna styrkor och kraften i att tillsammans lösa problem, skapa nytt och tänka annorlunda. Hon låter medarbetarna själva skapa vägen mot målet och stöttar dem under resan. Ulrika har varit chef i många år och hennes fantastiska engagemang har visat sig i flera personalgrupper. Hos Ulrika ligger alltid skrattet nära och hon sprider en fantastisk energi.

Två kvinnor håller i varsin bukett blommor och en av dem håller i en statyett.

Årets gränsöverskridare

Vinnare: Katarina Helin (Tina), coach och Åse Aronsson Frööjd, socialpedagog
Arbetsplats: KomBack, resurscentrum, barn- och utbildningsförvaltningen
Motivering: Nomineringen gäller Tina och Åse som jobbar på KomBack. Genom sitt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret jobbar de med ungdomar för att skapa möjligheter till studier eller arbete. Tillsammans har de vidareutvecklat verksamheten och startat nya grupper och mötesplatser för dessa ungdomar. De samarbetar över gränserna med gymnasiet, socialtjänsten, vård och omsorg, arbetsförmedlingen, näringslivet med flera. Deras arbete gör skillnad.

En kvinna håller i en statyett och en bukett blommor.

Årets medarbetare

Vinnare: Annica Brihall
Arbetsplats: Städpersonal lag 2, fastighetsavdelningen, tekniska kontoret
Motivering: Varje morgon när vi möts välkomnar hon med ett leende och glada ord, fast hennes arbetsdag börjat långt före min. Ofta är hon den första jag möter, och tänk vilken skillnad det gör!

Hon arbetar noggrant och effektivt, och behöver vi något extra så löser hon det med glädje utan att vi känner oss till besvär. Varje gång hon har någon med sig att lära upp så hör jag hur pedagogiskt och vänligt bemötande hon har mot alla, med tålamod och stolthet.