Vandalisering i stadshuset

Under onsdagen inträffade en incident i stadshuset när en person kom in och vandaliserade socialförvaltningens väntrum. Personen har blivit omhändertagen av polis.

Socialförvaltningens entré med en lapp som talar om att receptionen är stängd.

Efter händelsen är socialförvaltningens entré stängd och besökare hänvisas till kontaktcenter i stadshusets huvudentré.

– Personen krossade ett antal fönster, men ingen person kom till skada. De besökare som befann sig i väntrummet kunde ta sig ut utan problem, men vi förstår om de har blivit skärrade, säger Anders Saldner, socialchef.

Eftersom händelsen inträffade i väntrummet är det svårt för socialförvaltningen att säga vilka som befann sig på platsen. Anders Saldner uppmanar dig att ta kontakt med socialförvaltningen om du var där.

– Vi vill gärna veta om det är någon som farit illa av händelsen så att vi kan göra vad vi kan för att hjälpa, förklarar han.

Personen har blivit omhändertagen av polis och händelsen är polisanmäld.

I väntan på att fönsterrutorna ersätts, är receptionen på socialförvaltningen stängd. Alla besökare hänvisas till kontaktcenter i stadshusets huvudentré där även personal från socialförvaltningen finns på plats.