Beslutet om Teknikspåret skjuts upp

Ett helt nytt alternativ har kastat om spelplanen.
– Vi har en skyldighet att titta ordentligt på det här alternativet. Det är en långsiktig satsning och vi måste hitta det absolut bästa möjliga för projektet, säger kommunstyrelsens ordförande, Robin Wallén Nilsson (M).

Fastighet med glasfasad med röda och blåa detaljer. Entrén är rundad i rödbrunt tegel.

Pilkington är fastigheten som nu ska utredas som alternativ till Teknikspåret och Näringslivets hus.

Majoriteten, som leds av Robin Wallén Nilsson (M), Jan Johansson (VF) och Mikael Loberg (SD), har beslutat att tillfälligt pausa frågan om att placera Teknikspåret och Näringslivets hus i Team Sportias gamla lokaler, samt i Östanå värdshus. Därmed blir det inget beslut i kommun­fullmäktige under onsdagen som planerat.

Det alternativ man nu vill titta närmare på är att köpa Pilkingtons lokaler på Stålvägen. Att beskedet kommer så nära inpå det tilltänkta fullmäktige­beslutet har en naturlig förklaring.

– Fastigheten lades ut till försäljning så sent som i måndags, säger Niclas Lindqvist, vd för hi:tech.

En stor skillnad mot det förslag som kommun­fullmäktige hade att ta ställning till är att alla Teknikspårets verksamheter får plats i en och samma lokal. Det skapar också förutsätt­ningar för en större lång­siktighet i projektet. Pilkingtons fastighet är på drygt 6 000 kvadratmeter och ett eventuellt köp görs av kommun­ägda Vetlanda industri­lokaler.

– Om vi själva äger fastigheten kan vi skala upp verksamheten på ett helt annat sätt, jämfört med det andra alternativet. Men tanken är fortfarande att vi börjar på ungefär samma nivå med utbildningar som det varit tänkt tidigare, säger Niclas Lindqvist.

Majoriteten är medveten om att frågan om hi:tech/Teknikspåret har varit en segdragen historia som fortsätter att väcka starka reaktioner, men hoppas ändå att det finns förståelse för att man vill titta ordentligt på Pilkingtons lokaler.

– Tajmingen är så klart mycket speciell, men samtidigt är det nya alternativet mycket lovande. Om fastigheten hade varit tillgänglig tidigare hade vi förmodligen haft det som huvudspår redan. Det viktigaste är inte att vi fattar ett beslut om att komma i gång idag – det är att vi hittar det bästa möjliga alternativet för Vetlanda som kommun och det inbegriper att titta på denna nyuppkomna möjlighet, säger Robin Wallén Nilsson.

Han menar också att man fått positiva signaler från näringslivet om att utforska möjligheten att köpa Pilkingtonfastigheten och från majoriteten vill man att processen framåt ska gå fort.

– Ambitionen är att kommunfullmäktige ska ta ställning till Teknikspåret och förvärv av Pilkingtonfastigheten i april, säger Robin Wallén Nilsson.
Den politiska oppositionen är också positiv till Pilkingtons lokaler.

– Oppositionen välkomnar det nya förslaget och tycker det är ett betydligt bättre alternativ än att köpa Östanå värdshus och hyra Team Sportia-lokalen, säger Henrik Tvarnö (S), oppositions­råd.

Vad händer då med köpet av Östanå värdshus om kommun­fullmäktige beslutar att köpa Pilkington­fastigheten? Majoritetens ambition är kommunen köper Östanå värdshus oavsett vilket alternativ det i blir i slutänden.

– Det är en attraktiv fastighet i kommunen som skulle kunna hushålla våra verksamheter som idag ligger i externa lokaler och förhopp­nings­vis också kunna fortsatt vara en attraktiv plats för människor att vistas på. Det finns enorma möjligheter och det är en viktig plats för Vetlanda, säger Robin Wallén Nilsson.