Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 13 januari 2019

Detaljplanen är upprättad den 29 oktober 2019, antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2019, §159

Länsstyrelsen har den 10 januari 2020 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 10 januari 2020. Några överklagande har inte kommit in.

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Plankartaöppnas i nytt fönster