Detalj­plan för Tomas­ängen 3 och del av
Tomas­ängen 2 samt del av Tomas­höjden 1.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 oktober 2019.

Detaljplan upprättad den 29 april 2019 antogs av kommunstyrelsen den 4 september 2019, § 72.

Länsstyrelsen har den 25 september 2019 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 4 oktober 2019. Några överklaganden har inte kommit in.

Planbeskrivning Pdf, 800 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 391 kB, öppnas i nytt fönster.