Detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket, Vetlanda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 15 april 2019.

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Plankartaöppnas i nytt fönster

Detaljplan upprättad 25 maj 2018 antogs av kommunfullmäktige 19 september 2018, § 77.

Länsstyrelsen har den 5 oktober 2018 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.