Kvalitetsregister

Vi vill att du är med och förbättrar vården. Det gör du genom att godkänna att vi samlar in uppgifter till nationella kvalitetsregister. Uppgifterna används för att förbättra vård och behandlingar, främja hälsa och förebygga ohälsa.

Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. Personalen frågar dig innan några uppgifter registreras. Du kan när som helst begära att alla uppgifter som finns lagrade om dig raderas från registret.

Vi som arbetar inom vård och omsorg vill lära oss mer för att hela tiden förbättra vården. Kvalitetsregistren gör detta möjligt. Data i registren bearbetas och sammanställs på grupp­nivå. Detta betyder att det inte går att identifiera eller spåra enskilda individer i det sammanställda materialet. All sammanställning för forsknings­ändamål måste först godkännas av en etikprövningsnämnd.

Exempel på register: