Hemsjukvårdens olika distrikt

I Vetlanda finns fyra geografiskt indelade distrikt: norr, söder, väster och öster. I varje distrikt finns två team, ett som arbetar mot landsbygd och ett som arbetar mot centralorten.

I teamen ingår distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett nära samarbete med undersköterskorna i de områden som är uppbyggda efter hemtjänstens indelning. Vilket område/team du tillhör styrs från var du bor.

Distrikt norr

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger
070-681 68 13 eller 070-375 67 67

Team Ekenässjön

Ekebogården, Ekenässjön, Björköby
Smedjevägen
574 50 Ekenässjön
Fax: 0383-970 34

Team centrum

Bäckagården, Hemtjänst C1
Norrvägen 10D
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 76

Korttidsverksamhet

Näckrosen, Oasen och Mosippan
Bättringsvägen 7
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 33

Distrikt söder

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger

070-681 68 13 eller 070-375 67 67

Team Korsberga

Österäng, Korsberga, Nye, Näverbyn
Lönngatan 11
574 75 Korsberga
Fax: 0383-970 72

Team Centrum

Tomasgården, Hemtjänst Stensväg/Bäckseda
Norrvägen 10D
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 76

Distrikt öster

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger
070-681 68 13 eller 070-375 67 67

Team Holsby

Österliden, Emmagården, Holsby, Kvillsfors
Rudingatan 5
574 53 Holsbybrunn
Fax: 0383-970 30

Team Centrum

Kvarngården, Hemtjänst C2
Norrvägen 10D
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 76

Distrikt väster

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger 070-681 68 13 eller 070-375 67 67

Team Landsbro

Brobygården, Dalbo, Landsbro, Ramkvilla
Vetlandavägen 29B
574 72 Landsbro
Fax: 0383-970 54

Team Centrum

Tomasgården, Tegnérhuset och Mogärde, Hemtjänst
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 76

Team funktionshinder

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger 070-681 68 13 eller 070-375 67 67

Team funktionshinder

Norrvägen 10D
574 34 Vetlanda
Fax: 0383-970 76