Byte av belysning i Vetlanda centrum

Just nu byter Vetlanda kommun och Njudung Energi ut gatubelysningen i centrumkärnan. Vi räknar med att vara klara med arbetet under våren 2024.

De befintliga lyktstolparna byts ut mot hängande gatubelysning för att ge bättre ljus på båda sidorna av vägen. Gatorna som berörs är Storgatan fram till Stationsgatan, Vitalagatan fram till Missionsgatan och Lasarettsgatan fram till Missionsgatan.

Under pågende arbete kan vi behöva stänga av gator och leda om trafiken för gående, cyklar och bilar. Det kan ske förändringar från dag till dag.