Cykel- och gångbro över väg 31 avstängd från vecka 16.

Bron mellan Illharjen och Mela kvarn utanför Vetlanda är avstängd från vecka 16 och några veckor framåt. Räcket ska bytas och delar av bron ska målas om. Under vissa perioder av arbetet blir trafiken på väg 31 påverkad och ett körfält stängs av.

Karta över den påverkade platsen.