Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Så arbetar vi med integration

Vetlanda kommun har många olika insatser för att integrera nya svenskar i samhället. Här följer ett urval av de projekt och det arbete som pågår.

Navet - en väg in

Navet är vägen in för nya svenskar och vetlandabor. På Navet erbjuds bland annat introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, hjälp att leta bostad samt få information om kultur- och fritidsaktiviteter i Vetlanda.

Språkombud

Arbetsplatsen kan utbilda språkombud. Deras uppgift är att förenkla språket och hitta alternativa uttryck och ord. Vetlanda Lärcentrum utbildar språkombud.

Föreningskonsulent

Föreningskonsulentens uppgift att ge stöd och råd till både föreningar i integrationsarbetet och enskilda som vill in i föreningar. En viktig del i föreningskonsulentens uppgift är också att hitta mötesplatser, där människor från olika kulturer kan träffas.

Ensamkommande barn och ungdomar

I Vetlanda finns ett stödhem för ensamkommande barn och ungdomar.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i svenska språket, för nya svenskar som inte har svenska som modersmål, finns på Vetlanda Lärcentrum.