Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Så arbetar vi med integration

Vetlanda kommun har många olika insatser för att integrera nya svenskar i samhället. Här följer ett urval av de projekt och det arbete som pågår.

Navet - en väg in

Navet är vägen in för nya svenskar och vetlandabor. På Navet erbjuds bland annat introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, hjälp att leta bostad samt få information om kultur- och fritidsaktiviteter i Vetlanda.

Frågor?

Kontakta Navet, navet@vetlanda.se, telefon 0383-967 30

Språkombud

Arbetsplatsen kan utbilda språkombud. Deras uppgift är att förenkla språket och hitta alternativa uttryck och ord. Vetlanda Lärcentrum utbildar språkombud.

Frågor?

Kontakta Karin Ingeson, karin.ingeson@vetlanda.se, telefon 0383-966 78.

Föreningskonsulent

Föreningskonsulentens uppgift att ge stöd och råd till både föreningar i integrationsarbetet och enskilda som vill in i föreningar. En viktig del i föreningskonsulentens uppgift är också att hitta mötesplatser, där människor från olika kulturer kan träffas.

Frågor?

Kontakta Josefin Bogelid, josefin.bogelid@vetlanda.se

Ensamkommande barn och ungdomar

I Vetlanda finns ett HVB-hem för ungdomar under 18 år som kommit till Sverige utan någon anhörig. HVB betyder Hem för Vård eller Boende. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna bästa starten i sitt nya land.

Frågor?

Kontakta Johanna Maxson, johanna.maxson@vetlanda.se, telefon 0383-964 64.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i svenska språket, för nya svenskar som inte har svenska som modersmål, finns på Vetlanda Lärcentrum.

Frågor?

Kontakta Liselott Ferrada Andersson, liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se, telefon 0383-966 77.