Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Så arbetar vi med integration

Vetlanda kommun har många olika insatser för att integrera nya svenskar i samhället. Här följer ett urval av de projekt och det arbete som pågår.

Navet - en väg in

Navet är vägen in för nya svenskar och vetlandabor. På Navet erbjuds bland annat introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, hjälp att leta bostad samt få information om kultur- och fritidsaktiviteter i Vetlanda.

Frågor?

Kontakta Navet, navet@vetlanda.se, telefon 0383-967 30

Språkombud

Arbetsplatsen kan utbilda språkombud. Deras uppgift är att förenkla språket och hitta alternativa uttryck och ord. Vetlanda Lärcentrum utbildar språkombud.

Frågor?

Kontakta Karin Ingeson, karin.ingeson@vetlanda.se, telefon 0383-966 78.

Föreningskonsulent

Föreningskonsulentens uppgift att ge stöd och råd till både föreningar i integrationsarbetet och enskilda som vill in i föreningar. En viktig del i föreningskonsulentens uppgift är också att hitta mötesplatser, där människor från olika kulturer kan träffas.

Frågor?

Kontakta Josefin Bogelid, josefin.bogelid@vetlanda.se

Ensamkommande barn och ungdomar

I Vetlanda finns ett HVB-hem för ungdomar under 18 år som kommit till Sverige utan någon anhörig. HVB betyder Hem för Vård eller Boende. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna bästa starten i sitt nya land.

Frågor?

Kontakta Johanna Maxson, johanna.maxson@vetlanda.se, telefon 0383-964 64.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i svenska språket, för nya svenskar som inte har svenska som modersmål, finns på Vetlanda Lärcentrum.

Frågor?

Kontakta Liselott Ferrada Andersson, liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se, telefon 0383-966 77.