Så arbetar vi med integration

Vetlanda kommun har många olika insatser för att integrera nya svenskar i samhället. Här följer ett urval av de projekt och det arbete som pågår.

Kontaktcenter

På Vetlanda kommuns kontaktcenter kan nya svenskar och Vetlandabor få vägledning och hjälp att leta bostad, ta del av samhällsinformation samt få information om kultur- och fritidsaktiviteter i Vetlanda.

Språkombud

Arbetsplatsen kan utbilda språkombud. Deras uppgift är att förenkla språket och hitta alternativa uttryck och ord. Vetlanda Lärcentrum utbildar språkombud.

Ensamkommande barn och ungdomar

I Vetlanda finns ett stödhem för ensamkommande barn och ungdomar.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i svenska språket, Länk till annan webbplats. för nya svenskar som inte har svenska som modersmål, finns på Vetlanda Lärcentrum.