Så beräknar vi dina kostnad för omsorg

För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för de insatser du är beviljad inom omsorgen behöver kommunen uppgifter om din inkomst. Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat olika former av pensioner, bostadsbidrag/bostadstillägg och kapitalinkomster.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet = boendekostnad + minimibelopp + eventuellt individuellt tillägg.
Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för bland annat livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder och läkemedel.

Avgiftsutrymme

Den summa som blir kvar efter att förbehållsbeloppet dragits av från avgiftsunderlaget är ditt avgiftsutrymme och den summa du ska betala i hemtjänstavgift. Om avgiftsutrymmet är negativt betalar du ingen avgift. Kostnader för måltider ska dock alltid betalas.

Reducering av avgift

Reducering av din hemtjänstavgift görs enligt särskilda regler vid frånvaro, till exempel på grund av sjukhusvistelse. Avgiften för trygghetslarm reduceras dock inte.

Uppgiftsskyldighet

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan medföra ändring av avgift, exempelvis inkomst, boendekostnad eller matdistribution.

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut har du rätt att överklaga.