Positiv trend i kommunens medarbetarundersökning

Vetlanda kommuns medarbetaundersökning 2023 visar en positiv trend. I de frågor där vi kan jämföra oss med andra kommuner har vi förbättrat vårt resultat vid varje mätning sedan 2013. Men det finns även förbättringsområden vi måste arbeta vidare med.

Kvinna håller medarbetarundersökningen i handen.

Caroline Andersson, rekryterare, har varit med och arbetat med årets medarbetarundersökning.

Årets medarbetarundersökning gick ut till 2600 medarbetare i kommunen där 84,8 procent svarade på undersökningen. Resultatet är sammanställt till ett så kallat trivselindex. Det är medelvärdet på en skala mellan ett och fem. I år blev trivselindex 4,25, vilket är en liten höjning mot förra årets 4,23. Trenden är att det totala medelvärdet har stigit sedan 2013 då det var 3,88.

Vi ser fram emot att gå till arbetet

I undersökningen finns nio frågor som går att jämföra med andra kommuner. De kallas för HME-frågor och står för hållbart medarbetarengagemang. Vetlanda kommuns index ligger väldigt högt i jämförelse med hela Sverige och även här har vi förbättrat vårt index sedan 2013.

Medarbetarskap är i år det området som vi är bäst på. Många känner att deras arbeten är meningsfulla, att man har möjlighet till samarbete och kontakt med arbetskamrater och att man ser fram emot att gå till jobbet.
Vi har en hög andel positiva svar i området kvalitet. Resultatet visar att vi har kunden i fokus, vi vet vad som förväntas av oss i våra arbeten och vi är insatta i vår arbetsplats mål.

–Hälsa är fortfarande vårt tydligaste förbättringsområde. Frågorna om man upplever arbetsrelaterad stress, om man hinner med sina arbetsuppgifter och om man har ork kvar efter arbetsplatsens slut, sticker ut negativt. Detta område behöver vi arbeta med och vända, säger Kristin Eriksson, HR-administratör, som tillsammans med Caroline Andersson, rekryterare, har arbetat med årets medarbetarundersökning.

Under de senaste 12 månaderna har 8,5 procent av våra medarbetare upplevt kränkande särbehandling på jobbet. Detta är en försämring jämfört med föregående år. Vi behöver fortsätta arbeta hårt för att förbättra situationen och skapa en trygg och respektfull arbetsmiljö för alla.

Nu börjar det viktiga arbetet

–Trenden de senaste åren visar att vi arbetar aktivt med resultatet efter medarbetarundersökningen, vilket är bra. Vi kan se att de som har svarat positivt på frågan om man har arbetat aktivt med resultatet har en tydlig koppling till högre trivselindex och andel positiva svar i de flesta frågor, säger Kristin.

–Det är ju nu det viktiga arbetet börjar för chefer och medarbetare, att hitta det vi är duktiga på och vad vi behöver förbättra för att tillsammans skapa den goda arbetsmiljö vi vill ha, menar Kristin.

Medarbetarundersökningen är ett led i att nå kommunens mål. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att få våra medarbetare att växa och utvecklas är en del i Vetlanda kommuns arbete och vision.

Läs hela medarbetarundersökningen