Kvalitet och mätningar

För att hålla hög kvalitet på vår service och våra tjänster mäter vi och jämför oss med andra. Här kan du se resultatet från olika mätningar.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Kommunkompassen är ett verktyg från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Vad är Kommunkompassen?

En kommun som använder sig av Kommunkompassen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer att visa på både styrkor och förbättringsområden inom de åtta områdena.

Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger kommunen även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av. Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt får en muntlig återkoppling.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Medarbetarundersökning

Medborgarundersökning

Omvärldsanalys

Vetlanda kommun står, som alla andra kommuner i Sverige, inför stora förändringar. Globalisering, hållbarhet, digitalisering och teknisk utveckling, urbanisering samt värderingsförändring är alla megatrender i omvärlden som påverkar våra verksamheter. För att kunna möta detta vill vi vara väl förberedda. Att se och analysera omvärlden är ett sätt att förbereda sig. Här är Vetlanda kommuns första mer övergripande omvärldsanalys.

Vetlanda kommun har även tidigare tagit fram analysunderlag (benämnt Gemensamma planeringsförutsättningar) inför varje års budgetprocess samt analyserat kommunens demografi.

Servicemätning

Övriga undersökningar och utredningar