Kvalitet och mätningar

För att hålla hög kvalitet på vår service och våra tjänster mäter vi och jämför oss med andra. Här kan du se resultatet från olika mätningar.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett led i att kommunens mål. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att få våra medarbetare att växa och utvecklas är en del i Vetlanda kommuns arbete och vision.

Medborgarundersökning

Omvärldsanalys

Vetlanda kommun står, som alla andra kommuner i Sverige, inför stora förändringar. Globalisering, hållbarhet, digitalisering och teknisk utveckling, urbanisering samt värderingsförändring är alla megatrender i omvärlden som påverkar våra verksamheter. För att kunna möta detta vill vi vara väl förberedda. Att se och analysera omvärlden är ett sätt att förbereda sig. Här är Vetlanda kommuns första mer övergripande omvärldsanalys.

Vetlanda kommun har även tidigare tagit fram analysunderlag (benämnt Gemensamma planeringsförutsättningar) inför varje års budgetprocess samt analyserat kommunens demografi.

Servicemätning

Övriga undersökningar och utredningar