Hållbar upphandling

Enligt upphandlingspolicyn ska kommunen tillämpa den policy som antagits för miljöanpassad kommunal upphandling och välja det mest miljöanpassade alternativet vid upphandlingar, inom ramen för LOU.

Kommunstyrelsen har den 6 november 2013 tagit beslut om sociala och etiska krav i upphandlingöppnas i nytt fönster.

En gemensam riktlinje för miljöanpassad kommunal upphandlingöppnas i nytt fönster har utarbetats i samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län.

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att tillhandahåll hållbarhetskrav i olika nivåer. De har ett kriteriebibliotek som innehåller förslag till miljökrav för olika produktgrupper. Detta verktyg ska kunna användas i alla upphandlingar.