Kundval inom hemtjänsten

Alla som är beviljade hjälp i hemmet kan välja vilken utförare som ska komma hem och hjälpa till.

Alla som är beviljade hjälp i hemmet kan välja vilken utförare som ska komma hem och hjälpa till med tjänster som städning, tvätt, inköp och personlig omvårdnad. Denna valfrihet grundar sig på Lagen om valfrihetssystem, LOV. I Vetlanda tillämpas LOV inom hemtjänst.

Om du har beviljats hemtjänst kan du själv välja mellan kommunen och de privata utförare som valts att ha verksamhet i Vetlanda kommun. Valet av utförare är ditt eget. Myndighetskontoret informerar om vilka alternativ som finns, men kan inte välja åt dig eller rekommendera en viss utförare. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Du har rätt att byta utförare och du kan när som helst göra ett nytt val.

Du kan läsa mer om vilka hemtjänsten är, vad de gör och hur de arbetar.

Måste jag välja?

Du som redan har hemtjänstinsatser måste inte välja. Gör du inget aktivt val har du även i fortsättningen kommunen som utförare av hjälp i hemmet. För dig som är ny, och inte kan eller vill välja, så tillämpas ickevalsprincipen. Detta innebär en turordning mellan de utförare som finns i det område där du bor.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Du betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om du inte är nöjd med hur insatserna utförts har du rätt att byta utförare.

Avtal och kvalitetskontroll

Det är kommunens uppgift att se till att godkända utförare har rätt kunskap och erfarenhet. Vård- och omsorgsnämnden mål och riktlinjer när det gäller kvalitet inom hemtjänsten gäller även de privata utförarna. Uppföljning sker regelbundet och gällande avtal kan återkallas av nämnden om en utförare inte håller kvalitetsnivån.

Våra utförare

Vetlanda kommun har ett flertal olika utförare, här kan du även läsa en presentation av dom olika utförarna.

Utförare av vård och service

Geografiskt område är hela kommunen om inte annat anges

  • Liberta Care AB
  • Vetlanda hemtjänst
  • Vetlanda kommun

Utförare av service

Geografiskt område är hela kommunen om inte annat anges

  • Veteranpoolen