Jämförbara nyckeltal som öppen data

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla kommuner och landsting i Sverige. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.