Vårterminen 2024

Schema för mötesplats Bäckaby.

Lokal: Bäckabygården klockan 15.

Fika: 40 kronor (Vid festligare tillfällen annat pris)

OBS! Anmäl senast två dagar innan till Mötesplatsen

  • Torsdag 18 januari
  • BAS underhåller
  • Torsdag 15 februari
  • Jan-Olv "JoJo" Johansson föreläsert om Friskfaktorer
  • Torsdag 21 mars
  • Beatric Wide informerar om bibliotekets utbud
  • Torsdag 25 april
  • Inge bengtsson kåserar om sitt liv
  • Torsdag 16 maj
  • Sommarfest - Gårdsmusikanterna underhåller