Majoriteten vill se ett nytt badhus

Den politiska majoriteten i Vetlanda kommun vill bygga ett nytt badhus i centralorten, vilket de gick ut med i dagarna. Vad innebär det, när kan det bli verklighet och var i förloppet står vi nu?

Två barn simmar i en bassäng.

Under 2022 gjorde tekniska kontoret en utredning om badhusens framtid i Vetlanda. Badhuset i Vetlanda och simhallen i Myresjö var båda i stora behov av renovering och i Myresjö visade det sig vara akut. I utredningen tog tekniska kontoret fram åtta olika alternativ för att behålla det ena eller det andra befintliga badhuset eller bygga ett helt nytt. Nu har den politiska majoriteten i Vetlanda, bestående av Vetlanda Framåtanda, Moderaterna och Sverigedemokraterna, bestämt sig för vilken väg de vill gå.

– Vi har bestämt oss för alternativ sju som innebär en nybyggnation. Alla partier är ganska överens om att vi behöver bygga nytt, men det finns lite olika varianter för hur mycket en nybyggnation ska innehålla, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Wallén Nilsson (M).

Både alternativ sju och åtta innebär ett nytt badhus, men alternativ åtta är drygt 100 miljoner kronor dyrare. Anledningen till det är att alternativ åtta innehåller bland annat familjebad med rutschkana, gym, flyttbara läktare, extra djup bassäng och annat som inte ingår i det enklare alternativ sju.

– Det vi har gjort nu är att berätta vilken väg vi väljer att vandra, men själva beslutet ska vi ta i februari eller mars. Då kommer också tekniska kontoret få ett inriktningsbeslut för att starta en utredning och det beslutet räknar vi med att ta i kommunstyrelsen, berättar Robin Wallén Nilsson.

Billigare att bygga nytt

Enligt tekniska kontoret blir renovering och utbyggnation av de befintliga badhusen dyrare och mer kostsamt i längden än att bygga ett nytt.

– Det blir billigare och mer energieffektivt att driva ett nytt badhus än att underhålla och driva två badhus, förklarar Gunnar Elmeke som är teknisk chef.

I den utredning som gjorts finns två platser med som tänkbara placeringar för ett nytt badhus – båda i centralorten. Det ena alternativet är vid Hydro Arena och det andra i närheten av det badhus som finns idag.

– Båda platserna har sina fördelar. Det nuvarande badhuset ligger nära flera skolor och har en central placering, medan ett badhus vid Hydro Arena kan göra att de anläggningarna kan dra nytta av varandra och ge en mer effektiv drift, men det är något som vi får titta närmare på och utreda ytterligare när vi får det uppdraget från politiken, berättar Elin Petersson som är byggprojektledare med ansvar för badhusen.

Olika alternativ för badhus

  1. Båda anläggningarna behålls med nuvarande innehåll, driftas och hålls vid liv ytterligare tio år, dock med fortsatt risk för akuta driftstopp. Kostnad: 75 miljoner kronor.
  2. Båda anläggningarna behålls och åtgärders görs för att anläggningarna ska hålla i ytterligare cirka 30 år. Kostnad: 162 miljoner kronor.
  3. Verksamheten samlokaliseras till Vetlanda badhus som byggs ut med en 25 meter lång bassäng med sex banor, undervisningsbassäng, rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, gym- och landträningslokaler, hälsocenter och föreningslokaler samt relaxavdelning. Samtidigt avvecklas simhallen i Myresjö. Kostnad: 233 miljoner kronor.
  4. Verksamheten samlokaliseras till Vetlanda badhus som byggs ut enligt alternativ 3. Utöver det tillkommer bland annat familjebad med rutschkana och barnpool, flyttbar läktare och extra djup i stora bassängen. Samtidigt avvecklas simhallen i Myresjö. Kostnad: 318 miljoner kronor.
  5. Verksamheten samlokaliseras till Myresjö simhall som byggs ut med 25 meter lång bassäng med sex banor, undervisningsbassäng, rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, gym- och landträningslokaler, hälsocenter och föreningslokaler samt relaxavdelning. Samtidigt avvecklas badhuset i Vetlanda. Kostnad: 214 miljoner kronor.
  6. Verksamheten samlokaliseras till Myresjö simhall som byggs ut enligt alternativ 5. Utöver det tillkommer bland annat familjebad med rutschkana och barnpool, flyttbar läktare och extra djup i stora bassängen. Vetlanda badhus avvecklas. Kostnad: 307 miljoner kronor.
  7. Vetlanda kommun bygger ett nytt badhus med 25 meter lång bassäng, undervisningsbassäng och rehabbassäng med höj- och sänkbar botten. Vetlanda badhus och Myresjö simhall avvecklas. Kostnad: 168 miljoner kronor.
  8. Vetlanda kommun bygger ett nytt badhus enligt alternativ 7, men utöver det tillkommer familjebad med rutschkana och barnpool, gym- och landträningslokaler, hälsocenter och klubblokaler, relaxavdelning, flyttbar läktare, enmeterssvikt och extra djup i den stora bassängen. Kostnad: 291 miljoner kronor.

Vad händer nu?

Den politiska majoriteten har gått ut med att de vill bygga ett nytt badhus, men ett formellt inriktningsbeslut är ännu inte taget. Enligt kommunstyrelsens ordförande Robin Wallén Nilsson räknar de med att ett sådant beslut ska fattas under våren och att tekniska kontoret i samband med det får ett uppdrag att utreda saken.

– Nästa steg är att vi får ett uppdrag där vi utreder placering och utformning av det nya badhuset. När utredningen är klar blir den ett underlag för ett nytt politiskt beslut, säger Gunnar Elmeke.

– Vi ska också tillsammans med andra berörda verksamheter utreda badhusets innehåll och ta fram en drift- och investeringskalkyl, säger Elin Petersson.

Mellan fem och tio år bort

Vad som händer med dagens två badhus är inte klart.

– Men det är nog klokt om vi också har med oss tankar på vad man skulle kunna göra av de befintliga anläggningarna, säger Gunnar Elmeke.

När ett nytt badhus kan vara på plats är inte heller bestämt, men enligt Robin Wallén Nilsson är det något som de ska grotta ner sig i på budgetberedningen som kommer på vårkanten.

– Då kommer vi att titta mer på när vi kan få in det. Det är inte klart, men någonstans mellan fem och tio år bort. Vi gör en renovering i Myresjö som vi tyckte behövde göras och vi vill hitta något som synkar med livslängden på den renoveringen, berättar han.

Renoveringen i Myresjö

Du som väntar på ett nytt badhus får med andra ord vänta ett tag, men till dess kan du utnyttja de två badhus vi har i kommunen. Badhuset i Vetlanda är öppet som vanligt och snart är även simhallen i Myresjö färdigrenoverad. Där har de gjort en betongrenovering av bassängerna och installerat nytt tätskikt.

– Det arbete som kvarstår är läggning av keramiska plattor. Arbetet har flutit på bra och som det ser ut nu bedömer vi att simhallen ska kunna öppna igen till sportlovet vecka 7, avslutar Elin Petersson.