Ny belysning ger ett tryggare och triv­sammare centrum

Till våren 2024 blir det ljusare, tryggare och kanske även lite roligare i de centralaste delarna av Vetlanda. Just nu pågår ett arbete med att byta ut gatubelysningen.

En man håller upp en mobiltelefon för att visa en app med olika färginställningar på skärmen.

Med hjälp av en app kan gatu/parkchef Björn Wiberg ställa in olika färger på kupan på de nya gatlyktorna i centrum.

Den nuvarande ljusbilden i centrum är inte tillräckligt bra, men det ska det bli ändring på. Den gamla belysningen består av lampor med metallhalogen och högtrycksnatrium som inte ger ett lika starkt sken som moderna ledlampor. Dessutom finns bara lyktstolpar på ena sidan av vägen.

– Nu byter vi till ledlampor och vi dubblar upp antalet armaturer. Det blir en väldigt tydlig skillnad, det kan man se när vi har bytt till ledlampor på andra platser och kontrasten blivit tydlig mot belysningen vi har i centrum, säger Björn Wiberg som är gatu/parkchef på Vetlanda kommun.

Björn berättar att en anledning till bytet är att centrum ska bli en ännu tryggare och mer tillgänglig plats.

– Det är många som rör sig i centrum och vi har även ett huvudstråk för cykel här. Vi vill att fler människor ska röra sig i centrum och att det ska vara en attraktiv plats att vara på, säger han.

Hängande belysning

Tillsammans med Njudung Energi byter vi ut dagens lyktstolpar mot lampor som hänger över vägen. I samband med detta passar vi också på att byta ut kablar under jord, om du undrar varför vi gräver. Den nya belysningen monteras i de linor som redan sitter uppe för julbelysningen.

– Vi byter ut alla kablar som matar belysningen med ström, men vi gör också en särskild matning för julbelysningen som vi inte haft innan. Nu får vi möjligheten att kunna styra den separat så att det blir smidigare om vi vill kunna utnyttja den på ett annat sätt än den vanliga belysningen, berättar Björn Wiberg.

En kupformad lampa hänger bredvid en stjärnformad julgirlang som lyser i mörkret.

Den nya belysningen hänger över vägen. Under julen får den dela plats med julgirlangerna.

I ett första skede är det belysningen i de mest centrala delarna av staden som ska bytas ut. Med utgångspunkt från Stortorget ska belysningen bytas ut längs Vitalagatan fram till Länsförsäkringar, längs Lasarettsgatan fram till Bohmans trafikskola och längs Storgatan fram till Stationsgatan. Vid den sistnämnda gatukorsningen har de nya armaturerna testats och hänger uppe för den som är nyfiken.

Gatlampor hänger över vägen och kupan upptill är färgad röd.

Nu kan det bli både ljusare och mer lekfullt längs gatorna i centrum.

Lyser i olika färger

Den som varit uppmärksam har kanske sett att de lampor som redan testats har kupor som går att ställa i olika färger. Detta är något som Björn hoppas kunna utnyttja mer nu när hela centrum får samma typ av lampor.

– Vi har ett ständigt pågående arbete med att skapa en mer attraktiv stadskärna och vår tanke är att kunna ställa in färgerna utifrån olika temaveckor eller högtider under året, så det är något vi får lägga upp en plan för nu, avslutar Björn Wiberg.