Förskolornas tillfälliga paviljonger försvinner

De senaste åren har antalet födda barn i Vetlanda minskat och prognosen för de kommande åren ser inte annorlunda ut. Nu har kommunen beslutat att avveckla de tillfälliga paviljonger som finns för att i stället erbjuda alla barn plats i permanenta lokaler.

Tillfälliga paviljonger som inrymmer en förskola.

De tillfälliga paviljongerna ska avvecklas och alla barn ska få plats i kommunens permanenta förskolelokaler.

Inför 2017 valde kommunen leasa tillfälliga paviljonger i anslutning till ett antal förskolor. Anledningen var en stor ökning av antalet barn i behov av förskoleplats. De senaste åren har utvecklingen varit den motsatta och det finns inte längre ett behov av extra paviljonger.

– De senaste åren har det fötts färre barn och prognoserna framåt säger att det kommer fortsätta så, så därför måste vi se över storleken på vår kostym. Vi har för många platser och då räcker det med våra permanenta lokaler, förklarar skolchef Henrik Wågesson.

Tidigare har paviljonger avvecklats i Holsbybrunn, men nu sker förändringarna i centralorten där behovet inte längre finns vid Stensåkra och Kvarnens förskolor. Det är främst på Kvarnens förskola som barn och personal kommer att påverkas.

– På Stensåkra förskola har vi i ett tidigt skede kunnat se till att paviljongerna inte används, men på Kvarnen är det cirka 30 barn som har sina förskoleplatser i paviljongerna, berättar Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolorna i kommunen.

Påverkar barn och personal

Platserna i Kvarnens paviljonger ryms i centralortens övriga förskolor och därför kommer paviljongerna att avvecklas under juli 2024. I stället för de nuvarande 100 platserna, kommer Kvarnen ha plats för 60 barn i sina permanenta lokaler.

– Det är cirka 30 barn som blir berörda av omplacering, men alla vårdnadshavare ska självklart få möjlighet att ge synpunkter och lämna önskemål vid en eventuell omplacering, oavsett vilken avdelning barnet går på, säger Ingela Nyberg.

I januari har vårdnadshavare blivit inbjuda till en träff med rektor och placeringshandläggare för att få mer information om planering och genomförande.

– Förskolan är en viktig plats för både barn och vårdnadshavare. Vi kommer att lägga stor vikt vid att möta så många önskemål vi bara kan för att övergången till en ny förskola ska kunna ske på ett tryggt och bra sätt, förklarar Ingela Nyberg.

Även när det gäller personalen är ambitionen att kunna genomföra så stor del av förändringarna som möjligt i samförstånd.

– För oss är det viktigt att sprida kompetens och fördela pedagogerna bland de förskolor vi har. Vi tänker att vissa kan vara intresserade av att byta arbetsplats, men också att det kan uppstå vakanser av olika anledningar, som till exempel pension eller visstidsanställningar som löper ut.

Så minskar antalet barn

Antalet barn i förskolan varierar från år till år, men kort sagt beror det på hur många barn som föds eller flyttar in i kommunen och hur många barn som varje höst börjar i förskoleklass.

– Det högsta antalet har vi alltid på försommaren, då har många yngre barn hunnit skolas in och de äldsta barnen har inte hunnit sluta, berättar Henrik Wågesson.

Under en ganska lång period har det fötts runt 300 barn i Vetlanda kommun varje år, men de senaste åren har den siffran sjunkit till närmare 200 barn. År 2021 fanns 1 914 barn i åldrarna 1-5 år folkbokförda i kommunen. Till 2023 var den siffran nere på 1 796.

– Det är stora barnkullar som nu ska börja förskoleklass. Så på hösten försvinner många 6-åringar medan mindre barnkullar fyller på underifrån. Totalt sett innebär det betydligt färre barn än tidigare år, avslutar Henrik Wågesson.