Krav på läkarintyg slopas för specialkost vid NPF-diagnos

Nu tas kravet på läkarintyg bort för anpassad måltid vid neuro­psykiatrisk funktions­nedsättning (NPF), selektiv ätstörning och liknande i Vetlanda kommun. Läkarintyget ersätts med intyg från special­pedagog inom förskolan och intyg från elevhälso­teamet inom skolan.

Blandning av färska grönsaker

– Det är ofta en lång process för att få läkarintyg vid NPF-diagnoser. Genom att låta specialpedagog i förskolan och elevhälsoteamet inom skolan skriva intyg går det mycket fortare att få rätt kost vilket är bra för barnet, säger Lena Ottosson, måltidschef.

En revidering av riktlinjer för specialkost i förskola och skola togs upp för beslut av kommunstyrelsen den 4 oktober 2023 för att riktlinjerna bättre ska följa "Kost och Närings nationella rekommendationer". Förutom kravet på läkarintyg ville måltidsservice även lägga till möjligheten att välja vegansk kost. Den veganska kosten beslutade kommunstyrelsen säga nej till.

Övriga kommuner i länet har redan slopat kravet på läkarintyg.