Rösta fram utvecklande idéer för landsbygden

Till 2024 har Vetlanda kommun avsatt 500 000 kronor för landsbygds­investeringar i Alseda och Lannaskede kommun­dels­områden. Nu kan du vara med och rösta fram vilka projekt som ska få möjlighet att genom­föras. Röstningen pågår till och med den 16 oktober 2023.

En utescen med väggar och tak, byggd i trä.

Tack vare landsbygdsinvesteringspengar har Årsets bygdegårdsförening kunnat bygga en fin utescen.

De två senaste åren har 500 000 kronor per år avsatts för landsbygdsinvesteringar i Bäckaby och Björkö respektive Korsberga och Ökna-Karlstorp kommundelsområden. Det hela har resulterat i flera spännande projekt. Till exempel har Årsets bygdegårdsförening kunnat investera i en ny och fin utescen, som synes på bilden ovan.

Till 2024 är det Alseda och Lannaskede kommundelsområdens tur att få investeringspengar. Privatpersoner, företag och organisationer har haft möjlighet att lämna in förslag. Förslagen har valts ut utifrån flera kriterier; förslagen ska bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro, utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser och bidra till en tryggare och mer trivsam miljö. De ska även göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där.

För att förslagen skulle gå vidare behövde det finnas ett företag eller en förening som ville driva idén och genomföra den. Förslagen skulle också ha ett kostnadsförslag.

Var med och rösta

Nu har du chansen att vara med och påverka vilka förslag som ska genomföras. För att kunna rösta ska du vara folkbokförd i Vetlanda kommun. Röstningen sker digitalt genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats., alternativt med hjälp av ett formulär på kommunens kontaktcenter. Rösterna används för att se hur stort engagemang de olika förslagen väcker och ska vara vägledande, men det är kommundelsråden som till sist föreslår en fördelning av pengar till kommunstyrelsen på grund av att större orter annars kan få en fördel.

Alseda kommundelsområde

I Alseda kommundelsområde blir det ingen röstning. Där har kommundelsrådet föreslagit en fördelning till kommunstyrelsen utifrån följande förslag:

  • Linbana i Ädelfors
  • Picknickbord och grill till Alseda lekplats
  • Teqballbord i Brunnsvallenområdet
  • Ett hjärtsäkert Skede
  • Himlabacken 2.0 i Sjunnen
  • Upprustning av och förnyelse av hembygdsparken Skeagärdet (åskskydd och lekredskap)

Lannaskede kommundelsområde

Förslagen du kan rösta på i Lannaskede kommundelsområde är följande:

Utegym i Landsbro

Ett utegym som ligger i anslutning till skola, ishall, fotbollsplan och skidanläggning. Det skulle gynna alla föreningar och skolungdomar på orten. Ett utegym kan även allmänheten använda, både gammal som ung. En samlingspunkt för gemenskap men även aktivitet.

Träningsutrustning vid Myrvalla

Vi är en grupp som i flera år tränat tillsammans i Myresjös idrottshall. Vi kallar det Fredagsfys och alla är välkomna att vara med. Med en träningscontainer skulle det bli mer tillgängligt för alla att när som helst kunna träna. Tanken är att containern ska stå i anslutning till fotbollsplanen i Myresjö så att även fotbollslagen kan använda den i sin verksamhet.

Aktivitetspark i Landsbro

Vi vill skapa en plats för alla där stora som små kan utöva aktiviteter, leka, cykla och sparka boll. Eller bara mötas tillsammans för grillning eller fika. En gemensam yta för Lannaskede kommundels invånare som inbjuder till både avkoppling och aktiviteter.

Historiska bilder i Landsbro

Vi vill ta fram skyltar med gamla bilder från Landsbro och placera ut på lämpliga ställen i Landsbro. Landsbro har tappat mycket av sin gamla ”centrumbebyggelse” och många gamla hus har försvunnit. För att minnas byns historia kan man ”smycka” byn med gamla bilder för att öka kunskapen bland de som bor i byn idag.

Grillplats vid skidanläggning i Landsbro

Vårt förslag är att bygga en ordentlig grillplats i anslutning till vår skidanläggning som kan nyttjas av besökare. Många kommer långväga under vinterhalvåret för att träna. Då kan man ha med sig mat och grilla. Det kan även vara en bra samlingspunkt för föräldrar när barnen är ute i spåret. Då är lunch och träning fixat ute i friska luften.

Efter avslutad röstning

Röstningen avslutas den 16 oktober. Efter att röstningen är avslutad ska en projektgrupp med kommundelsråden gå igenom förslagen igen och se vilka förslag som har skapat mest engagemang. Kommundelsråden lämnar sen förslag på fördelning av pengarna till kommunstyrelsen som beslutar.