2022 - ett år med stark ekonomi för kommunen

För 2022 blev det ekonomiska resultatet för Vetlanda kommun 131 miljoner kronor. Tack vare det höga resultatet har vi under året kunnat göra många investeringar i kommunen utan att behöva ta upp nya lån, bland annat har investeringarna gått till Landsbro skola, Tomaslundsskolan och Korsberga skola.

Man i glasögon och skjorta sitter i kontorsmiljö.

Ekonomichef Andreas Eliasson.

2022 har varit ett starkt ekonomiskt år för Vetlanda kommun med ett resultat på 131 miljoner kronor. Resultatet är summan av kommunens intäkter under året minus kostnaderna. Det höga resultatet beror till stor del på att vi har fått mycket i statsbidrag och att vår utveckling av skatteintäkter har varit bättre än vad prognoserna visade när budgeten för 2022 beslutades.

– Vi har fått in ungefär 1,4 miljarder i skatteintäkter, 527 miljoner i generella statsbidrag och andra intäkter på cirka 400 miljoner. De här delarna tillsammans är vad kommunen har att använda för att bedriva verksamhet med, berättar ekonomichef Andreas Eliasson.

Vi har under året investerat mycket i kommunen. Om det inte vore för de höga resultaten vi haft de senaste tre åren hade vi behövt låna mycket pengar för att kunna genomföra investeringarna. Nu har vi inte behövt låna någonting under 2022.

De åtta största investeringarna under året har alla skett inom samma område – skolan. De tre största investeringarna har gått till renovering och nybyggnad på Landsbro skola, Tomaslundsskolan och Korsberga skola.

– Som kommun har vi mycket pengar att använda men det gäller att använda dem på ett klokt sätt. Under ett år med stark ekonomi vill många se att vi utökar vår verksamhet inom olika områden. En sådan utökning hade vi sedan behövt minska när ekonomin blir svagare vilket vi redan nu kan se under 2023 och de kommande åren.

– Nu ger det starka resultatet oss möjlighet att genomföra stora investeringar utan att behöva öka vår låneskuld och på så sätt undgår vi ännu högre räntekostnader. Det har hela kommunen har nytta av under kommande år, säger Andreas.

Andreas poängterar att de mycket starka resultaten som vi haft de senaste tre åren är ovanliga. 2023 ser ut att få ett betydligt svagare resultat.

– Även om siffrorna förväntas bli lägre framöver så har vi fortfarande väldigt stor nytta av de höga resultaten som vi har haft, avslutar Andreas.