Få hjälp av kommunen att söka bidrag för våtmarks­projekt

Med hjälp av en ny e-tjänst ska Vetlanda kommun varje år välja ut ett våtmarksprojekt av en markägare eller en förening att söka LONA-bidrag åt. Intresset för att återställa eller skapa nya våtmarker har ökat och den nya e-tjänsten gör att vi lättare kan välja ut det projekt som gör mest nytta för naturen.

Bild på en våtmark med träd och vatten.

Varje år kan en markägare eller förening få hjälp av Vetlanda kommun att ansöka om LONA-bidrag.

Du som är markägare eller har en förening och antingen vill återställa eller skapa en våtmark kan få hjälp av Vetlanda kommun att söka LONA-bidrag via en ny e-tjänst. LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och är ett bidrag som kommuner kan ansöka om för våtmarksprojekt.

Om du eller din förening vill få bidraget så behöver du hjälp av kommunen. Skicka in din ansökan via vår nya e-tjänst senast den sista maj och förklara vad du vill göra och vilka långsiktiga effekter det bidrar till. När ansökningstiden är slut väljer vi, tillsammans med Emåförbundet och Länsstyrelsen, ut en markägare eller en förening som vi söker bidraget åt.

- Intresset för att göra insatser för våtmarker har ökat. Med hjälp av den nya e-tjänsten kan vi få en tydligare överblick över ansökningarna och då kan vi lättare välja ut den insatsen vi tycker gör mest nytta för naturen, berättar naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

Att du nu kan skicka in din ansökan till oss genom en e-tjänst gör också att alla ansökningar behandlas lika och har samma förutsättningar att bli utvald.

- Det är den som vill göra det projekt som passar bäst för LONA-bidraget som blir utvald, inte den som till exempel ringer flest gånger, säger Hanna.

Under sommaren får du veta om vi har valt ut din eller din förenings satsning till LONA-bidraget. Då kontaktar vi dig för att göra en gemensam ansökan till bidraget. Nästa vår får vi veta om vår gemensamma ansökan blir godkänd.

Även om ditt projekt inte blir utvalt till vår ansökan av bidraget hjälper vi gärna till på andra sätt för att du ska kunna genomföra din plan.

- För att hålla uppe engagemanget för naturvård vill vi hjälpa alla som söker på något sätt. Vi kan till exempel tipsa om andra bidrag att söka och diskutera vilka andra möjligheter det finns, avslutar Hanna.

Läs mer om LONA-bidraget och saker att tänka på innan du ansöker.

Ansök om att bli kommunens LONA-projekt Länk till annan webbplats.