Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Förskoleklass och grundskola

I Vetlanda kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den förskoleklass eller grundskola som du tycker passar ditt barn bäst.

Förskoleklass

Barnens börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler.

I början på året får alla sexåringar ett brev hem med erbjudande om skolplacering utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. I brevet som skickas ut får du ett så kallat placerings­erbjudande. På den anvisade skolan är barnet garanterad en plats. Du som vårdnadshavare kan ansöka om att byta skola i mån av plats.

I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, totalt 525 timmar per år. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen.

Grundskolor i Vetlanda centralort

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. Det finns möjlighet att byta skola.

Varje skola har sin egen hemsida.

Grundskolor i övriga kommunen

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. Det finns möjlighet att byta skola.

Varje skola har sin egen hemsida.

Byte till annan skola i kommunen

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor.

På grund av omfattande om- och tillbyggnader på Mogärdeskolan, Landsbro skola och Withalaskolan är möjligheten att byta skola begränsad just nu och det krävs synnerliga skäl.

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet. Det är grundskolechefen som beslutar om skolbyte.

Byte till skola i annan kommun eller fristående skola

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommunöppnas i nytt fönster.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Bor du i en annan kommun och vill gå i en av Vetlanda kommuns skolor kontaktar du din hemkommun.

Nyinflyttad

Om du ska flytta till Vetlanda kommun och har barn i skolåldern, behöver du meddela oss så vi kan placera barnet i en skola.

Navet - förskola och skola för nyanlända elever

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Navet Vetlanda

Telefon: 0383-967 30
navet@vetlanda.se

Besöksadress: Norrvägen 2B i Vetlanda

Lov- och läsårstider

Läsåret 2018/2019

Hösttermin 22 augusti till 21 december 2018

 • Lov 19 september
 • Höstlov 29 oktober – 2 november (vecka 44)
 • Lov 27 november

Vårtermin

Grundskolan 9 januari till 14 juni 2019
Gymnasieskolan 8 januari till 14 juni 2019

 • Lov 1 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 11–15 februari (vecka 7)
 • Påsklov 15–18 april (vecka 16)
 • Lov 22 mars
 • Lov 31 maj

Läsåret 2019/2020

Hösttermin 21 augusti till 20 december 2019

 • 19 september
 • Höstlov 28 oktober–1 november (vecka 44)
 • 27 november

Vårtermin

Grundskolan 9 januari till 12 juni 2020
Gymnasieskolan 8 januari till 12 juni 2020

 • Sportlov 10–14 februari (vecka 7)
 • Påsklov 13–17 april (vecka 16)
 • Lov 24 januari – endast gymnasieskolan
 • Lov 16 mars
 • Lov 22 maj

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

 • Lov 22 september
 • 1–5 november (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2022
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2022

 • Sportlov 14–18 februari (vecka 7)
 • Lov 27 januari – endast gymnasieskolan
 • Påsklov 19–22 april (vecka 16)
 • Lov 22 mars
 • Lov 27 maj