Förskoleklass och grundskola

I Vetlanda kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den förskoleklass eller grundskola som du tycker passar ditt barn bäst.

Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola.

I början på året får alla som ska börja förskoleklass respektive årskurs 7 ett brev hem med information om val av skola. Du gör ditt val av skola till förskoleklass den 15 januari till 15 februari och ditt val av skola till årskurs 7 mellan den 7 januari och 7 februari.

Om många väljer samma skola följer vi riktlinjer för val av skola Pdf, 246.3 kB, öppnas i nytt fönster. som styr vilka elever som får gå på skolan.

Urvalsprinciper

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen/Relativ närhet

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst skolväg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Se exempel nedan.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar, gång- eller cykelväg.

Med alternativ skola menas den kommunala skola som ligger närmast elevens hem, bortsett från skolan som urvalet gäller.

Om du bor utanför centralorten kan du ha rätt till skolskjuts.

Den relativa närhetsprincipen

Exempel: Adrian har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin nästa närmaste skola (950-800=150 meter). Hanna har 600 meter till skolan hon önskat och 650 meter till sin nästa närmaste skola (650-600=50 meter). Adrian får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Förskoleklass

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler. Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola.

I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, totalt 525 timmar per år. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen. Skollunch ingår.

Grundskolor i Vetlanda centralort

Varje skola har sin egen hemsida.

Grundskolor i övriga kommunen

Varje skola har sin egen hemsida.

Tidigare skolstart

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

 • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
 • i årskurs ett i grundskola eller grundsärskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare gör du en ansökan via vår e-tjänst Tidigare skolstart. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer.

Byte till annan skola i kommunen

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet. Det är grundskolechefen som beslutar om skolbyte.

Byte till skola i annan kommun eller fristående skola

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Bor du i en annan kommun och vill gå i en av Vetlanda kommuns skolor kontaktar du din hemkommun.

Nyinflyttad

Om du ska flytta till Vetlanda kommun och har barn i skolåldern, behöver du meddela oss så vi kan placera barnet i en skola.

Navet - vägen in till förskola och skola för nyanlända

Lov- och läsårstider

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

 • Lov 22 september
 • 1-5 november (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2022
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2022

 • Lov 4 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 14-18 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 11-15 april (vecka 15)
 • Lov 27 maj

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 18 augusti till 22 december 2022

 • Lov 22 september
 • 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Lov 21 november

Vårterminen

Grundskolan 11 januari till 15 juni 2023
Gymnasiet 10 januari till 15 juni 2023

 • Lov 3 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 13–17 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 11–14 april (vecka 15)
 • Lov 19 maj
 • Lov 5 juni