Uppsökande verksamhet

Du som är 80 år eller äldre, och idag inte har kontakt med äldreomsorgen, erbjuds ett hembesök för att få information om äldreomsorgen.

Kommunen är skyldig enligt lagen att bedriva uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen. I Vetlanda kommun gör vi detta årligen till de personer som fyller 80 år. Hembesök är gratis och helt frivilligt.

Brev

Du får ett brev som beskriver kommunens uppsökande verksamhet. Vi berättar också om kommunens verksamheter och informerar om andra utförare än kommunen, externa utförare. I informationen finns också upplysningar om hur du tar kontakt med biståndshandläggare för att boka ett hembesök.

Hembesök

Vid hembesöket lämnas aktuell information om kommunens äldreomsorg samt vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Informationen innehåller vägledning om vem du kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.