Så arbetar socialförvaltningen med kvalitet, mål och ekonomi

Tryggve är en riktlinje för Vetlandas socialförvaltnings arbete med kvalitet, mål och ekonomi och är en beskrivning av hur dessa tre delar styrs och leds i det återkommande ”årshjulet”.