Prislista för måltider

Här hittar du priser för måltider i våra verksamheter.

Prislistor

Prislista för förskola och skola


Frukost

Mellanmål

Lunch

Pedagogisk måltid skola*

21,50 kronor

21,50 kronor

42 kronor

Pedagogisk måltid förskola*

20 kronor

20 kronor

39 kronor

Gymnasieelever från andra skolor


0 kronor

0 kronor

Gymnasieelever idrott

20 kronorPersonal** (inte pedagogisk måltid) och vårdnadshavare ***71 kronor

Praktikant/arbetsprövning med lön eller annan ersättning

20 kronor

21,50 kronor

42 kronor

Praktikanter (prao) från skolor0 kronor

*Pedagogisk måltid innebär ett ansvar vid måltiden och kan endast ätas av personer som har direkt kontakt med den grupp av elever eller barn som man äter tillsammans med

** Personal som har anknytning till arbetsplatsen

*** Vid inskolning på förskola får vårdnadshavare en gratis lunch

*** Vårdnadshavare i förskola och skola årskurs 1-6 får en gratis lunchkupong, en gång per termin.

Prislista för vård och omsorg


Kunder med beslut

Gäster/
anhöriga/
pensionär

Personal *

Pedagogisk/
Socialmåltid **

Frukost

37 kronor

38 kronor

35 kronor

20 kronor

Middag - vardag


77 kronor


87 kronor


71 kronor


42 kronor

Middag -lördag, söndagoch helgdagar


77 kronor


99 kronor


71 kronor


42 kronor

Julbord ochpåskbord


77 kronor


172 kronor


71 kronor


42 kronor

Kvällsmål

39 kronor

45 kronor

42 kronor

20 kronor

Priserna anges i kr/portion och inkluderar moms.
(Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig)

* Personal som har anknytning till arbetsplatsen

** Pedagogisk måltid innebär ett ansvar vid måltiden, och kan endast ätas av personer som har direkt kontakt med den person/personer som man äter tillsammans med.

Barn upp till 5 år äter gratis i sällskap med vuxen.

Barn mellan 6 och 12 år betalar 50 procent av gästpriset.

Övrig prisinformation


Råkost inklusive dressing

14 kronor/hekto

Efterrätt

23 kronor/portion

Kuponghäfte för pensionärer (10 kuponger)

870 kronor

Matdistribution

77 kronor

Måltidsabonnemang

3 900 kronor

Korttids/svikt

130 kronor/dag

Korttids halvdag

65 kronor/halvdag

Dagverksamhet* (Pärlan, Rubinen, Bergvallen)

68 kronor

Priserna anges inklusive moms.

Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig.

*Efterrätt serveras endast till soppdagar och frukt serveras till fiskdagar.