Idrottsskolan

Vetlanda Idrottsskola är ett samarbete mellan idrottsföreningar i kommunen, RF SISU Småland och kultur- och fritidsförvaltningen.

Vetlanda Idrottsskola vänder sig till alla flickor och pojkar som ska påbörja vårterminen i årskurs 2 och som vill prova på olika idrotter. En skriftlig inbjuden postas till dessa barn under höstterminen. De anmäler sig och blir därmed inbjudna till en ”Kickoff-kväll” i början av januari.

De medverkande idrottsföreningarnas aktiviteter startar i slutet av januari och pågår till mitten av november månad med uppehåll under juni–augusti. Varje idrott provas vid två tillfällen och varje tillfälle pågår 1–2 timmar.

Idrottsskolans målsättning är att:

  • Ge barnen en bred information om olika idrotter och möjlighet att prova sig fram.
  • Framhäva lekens och glädjens betydelse utan resultatjakt.
  • Främja gemenskapen.
  • Ta tillvara på årstidernas möjlighet till lek och idrott.