Kommunens revisorer

I Vetlanda granskar revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett lämpligt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Revisorerna utses av kommunfullmäktige.

I Vetlanda finns sex förtroendevalda revisorer. Ordförande är Jan-Åke Johansson (S). Under perioden 2022-2025 har Deloitte valts som leverantör av konsulttjänster inom revisionsområdet.

Revisorer och leverantör ska vara politiskt oberoende och neutral till den verksamhet som granskas. Revisorerna väljer vilken verksamhet som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Granskningar och revisionsrapporter 2013-2023