Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommundelsråd

Kommundels­råden har fem ledamöter som väljs av kommun­fullmäktige. Ledarmötena ska bo i den kommun­del de representerar. Kommundels­råden samman­träder om lokala frågor på dag och tid som de själva bestämmer, minst en gång om året.

Alseda

Björkö

Bäckaby

Ekenäs

Korsberga

Lannaskede

Nye

Vetlanda-Bäckseda

Ökna-Karlstorp