Kommundelsråd

Kommundels­råden har fem ledamöter som väljs av kommun­fullmäktige. Ledarmötena ska bo i den kommun­del de representerar. Kommundels­råden samman­träder om lokala frågor på dag och tid som de själva bestämmer, minst en gång om året.

Kommundelsråden har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.

Kommundelsråden har därvid rätt att:

  • avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden.
  • med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.
  • anordna allmänna möten kring lokala frågor, varje kommundelsråd bör anordna minst ett möte per år.

Alseda

Björkö

Bäckaby

Ekenäs

Korsberga

Lannaskede

Nye

Vetlanda-Bäckseda

Protokoll

Ökna-Karlstorp