Kommunala rådet för funktionshindrade

Det kommunala rådet för funktionshindrade i Vetlanda är ett råd för diskussion och information om frågor som rör funktions­hindrade, till exempel tillgänglighet. I rådet ingår representanter från Vetlanda kommun och företrädare för olika handikapp­organisationer.

Kommunens nämnder i rådet

 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunstyrelsen

Organisationer i rådet under mandatperioden 2019-2022

 • FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Neuroförbundet - Neurologiska sjukdomar
 • HRF - Hörselskadades riksförbund
 • Diabetesföreningen - Diabetes
 • Attention - Personer med neuropsykiatriska funktionshinder
 •  
 • PSO - Psoriasisförbundet
 • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • SRF - Synskadades riksförbund

Mötestider

Möten med kommunala rådet för funktionshindrade 2022:

 • 1 februari (inställt)
 • 3 maj
 • 6 september
 • 1 november

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017